Volební program

Volební program 2010-2014

• Zasadíme se o včasné a dostatečné dodání všech podkladů k jednání zastupitelům, opět zavedeme pořizování zvukového záznamu ze všech jednání zastupitelstva, tyto záznamy budou zveřejňovány na webových stránkách obce – tím zprůhledníme rozhodování zastupitelstva.

• Budeme prosazovat odpovědný přístup obce jako zřizovatele místní školy k potřebám vlčnovských dětí a jejich rodičů s cílem poskytovat kvalitní základní vzdělání.

• Chceme pokračovat v rozvoji zájmové činnosti dětí a mládeže podporou sdružení a spolků v oblasti folklóru, národopisu, dobrovolných hasičů a sportu.

• Zasadíme se o vybudování multifunkčního areálu na Hradišťku, který by sloužil jednak jako amfiteátr pro kulturní akce (např. vystoupení folklorních souborů při Jízdě králů), jednak jako sportovní zařízení pro mládež, kde by byla vybudována např. U-rampa pro jízdu na skateboardu apod.

• Garantujeme rovné a vstřícné podmínky pro podnikatele a živnostníky.

• Budeme pokračovat v budování sítě cyklostezek s cílem napojit Vlčnov na okolní obce.

• Budeme prosazovat komerční využití volných prostor školy formou zřízení tzv. podnikatelského inkubátoru -tj. místa, kde můžete začít své podnikání. Pomůžeme tak začínajícím podnikatelům zejména v oblasti zprostředkování a služeb.

• Zasadíme se o vytvoření parkovacích míst v zóně podnikatelských aktivit ve středu obce, a tím zajistíme průjezdnost místních komunikací.

• Podpoříme vybudování obecní kompostárny nebo v obci v období od 1. 4. do 31.10 každoročně rozmístíme kontejnery na bioodpad, zejména na odpad ze zahrad, jako je posekaná tráva, shrabané listí nebo ořezané větve.

• Při rozhodování o důležitých věcech budeme usilovat o to, aby občané vyjádřili svůj názor v obecním referendu.

• Otevřeme a podpoříme diskusi o zřízení stanice obecní policie.

• Zajistíme, aby text obecního hlášení byl dodáván do vašich e-mailových schránek.

• Budeme pokračovat v budování obecní infrastruktury (chodníky v ulicích Tyršova, Podedvorská, aj.).

• Podpoříme zákaz hracích automatů obecní vyhláškou.

• Budeme podporovat udržování a rozvoj lidových tradic

Za volební tým pro nadcházející volby do obecního zastupitelstva

Antonín PešI, předseda MO KDU-ČSL

18 komentářů u Volební program

 1. František Zástěra napsal:

  Jak se říká, politika je věr veřejná a proto si dovoluji využít příležitosti a napsat svůj názor, který se snad promítne do příštího volebního programu, který, pokud to chápu dobře, vzniká za přispěním občanů.
  Bohužel v současné době vedle sebe existuje jak místní politika, která je prezentována vedením místního obecního úřadu a potom společenská poptávka, které vzniká na základě potřeb obyvatelstva obce. V ideálním městě či obci se tyto dvě oblasti stírají, v reálu jsou patrné menší rozdíly. Nicméně vždycky se najde průnik, který posune obec či město dopředu. V naší obci jsou tyto dvě oblasti navzájem neslučitelné, nevzniká nic, co by u nás na základě poptávky veřejnosti bylo vyžadováno. Dostali jsme se do situace, kdy vznikl na obci monopol na rozhodování o obecním blahu a veřejnost se dostala do pozice statisty, který jenom z dálky přihlíží, co se mu to vlastně děje před jeho zraky.
  Nebudu tady psát jednotlivé případy, stačí se podívat kolem sebe.
  Nicméně značné finanční prostředky se vynakládají na vznik nového amfiteátru a přitom veřejné osvětlení již dávno neslouží svému účelu. Respektive stávající osvětlení se nechává svému osudu, sem tam občas se vymění žárovka. Světla jsou umístěna na sloupech veřejného osvětlení (dnes je to již zakázáno/u nás trpěno) hodně vysoko ob jeden sloup. Takže se svítí i nesvítí. Pouze v nových ulicích se montuje nové veřejné osvětlení, které odpovídá dnešní době. Další otázkou je obchod na horním konci. Má obec aktivně vstoupit do této problematiky a „dotovat“ provoz prodejny s potravinami a smíšeným zbožím anebo to nechat volnému trhu, který rozhodne zda ano či ne? Dotaci vidím v pořízení či pronájmu vhodného objektu (např. nějaká místnost v charitním domě– vznik prodejny) a na základě výběrového řízení pronajmou tento objekt zájemci s prodejem potravin.
  Péče o veřejnou zeleň. Možná divná připomínka, ale až skončí revitalizace obce, kdo se bude starat o to všechno zelené, které již vzniklo a vznikne? Samostatnou kapitolou jsou dětská hřiště. Někdy stačí posíct trávu a hřiště slouží dále svému účelu. Pokud roste tráva jako z vody, tak je potřeba síct i týdně. Proč nezapojit do toho občany? Každý máme sekačku na svoji zahradu a posíct kousek obecního by nebyl problém. Nechal bych změřit plochu na sečení a vyhlásil bych poptávku z obce, že si objednávám službu a to pravidelnou údržbu dětských hřišť včetně sečení travního porostu. Případný zájemce by si musel spočítat, kolik by ho to stálo (a ještě aby vydělal) a šel by na obec s nabídkou v uzavřené obálce. Kdo bude chtít nejmíň, tak to dostane. A my budeme mít krásná posečená dětská hřiště.
  Dále budu psát ve stručnosti:
  • Zlepšit informovanost obyvatel
  • Podpora vzniku průmyslové zóny – nové pracovní příležitosti
  • Pojmenování ulic podle skutečnosti (oficiálně nemáme ulice)
  • Rekonstrukce KSK
  • Pobočka Policie ČR – nějak nám tu roste kriminalita – či obecní policie
  • Odpadové hospodářství – pytle Rumpold by se mohli přijímat i na sběrném dvoře
  • Rekonstrukce bočních ulic – nové vozovky, chodníky, veřejné osvětlení
  a další věci, na které si vzpomene společně

 2. dotaz k volebnímu programu napsal:

  Další článek na webu KDL-ČSL bych rád viděl, jak si představují v naší obci vymahatelnost práva a tím i diskuzi o obecní policii. Jak zde parkují auta a autobusy, to všichni vědí. Značky omezující rychlost v obci jsou jaksi zbytečné, zákazy taky jakbysmet. Současné obecní vedení tyto zákazy vědomě porušuje (viz parkování na chodníku – radioulambatar) a tak se ptám, co by dělali zástupci lidové strany v roli radních a uvolněných funkcionářů. Obecní policie anebo státní? Dokázal by budoucí starosta udělat v tomto pořádek? A jak?

  • eoN napsal:

   Fláknout do volebního programu heslovitě otevřeme a podpoříme diskusi o zřízení stanice obecní policie umí každý. Ale co tím vlastně mysleli?Je to zase hlavně otázka, kde na to vzít! Takže kde byste na to vzali,lidovci?

 3. Antonín Pešl napsal:

  Mimo jiná témata, která byla probírána v diskuzích před volbami v místní organizaci KDU-ČSL, měla své místo i debata o zřízení obecní policie. Těch možností pro realizaci se naskytovalo několik, od soběstačných až po spolupráci s okolními městy (například spolupráce s městskou policií v Uh. Brodě). Nejsme v hledání řešení tohoto problému sami, vím, že se touto otázkou zabývá dost samospráv, kde působí naši uvolnění zastupitelé. Cesta k uskutečnění by se určitě nalezla.
  Co se týká financování, tak to je otázka priorit. Peníze by se jistě našly. Tak třeba, je nutné proinvestovat několikamilionové částky v revitalizaci veřejného prostranství (pozor! v minulém zastupitelstvu se projednával, a nakonec se schválil projekt pod názvem „revitalizace veřejné zeleně“)? Určitě by šlo provést toto dílo daleko levněji. Je zapotřebí amfiteátr v centru vesnice, kde je návratnost nulová! no a využití během roku??? A co nato řeknou hygienici?
  Jedny z priorit KDU-ČSL byly a jsou jasné, jde především o bezpečnost a spokojenost občanů a zapotřebí řešit naléhavé situace, jako jsou například parkovací místa v podnikatelské zóně nad křižovatkou.

  • Joskon napsal:

   Těm pár obchodům a hospodám říkáš podnikatelská zóna?

   • vlčnovjan jak poleno napsal:

    Jsem rád, že Antonín Pešl nenapsal „Nainstalujeme po obci nové kamery“. Když vykradli bankomat v KSK, tak záznam z kamer akorát posloužil TV Nova, aby se celá republika podívala, jak se u nás krade. Pachatelé nebyli nalezeni.
    Vždycky je lepší prevence než represe. Pomalu se nám ta drobná kriminalita rozrůstá. Zkuste ve čtyři ráno se projít po našem náměstí – to se akorát vrací z Magicu a Vinárny pod OÚ alkoholem posilněná mládež a taky jejich verbální projev odpovídá silnému stupni napilosti.
    Jsem pro, aby se šlo cestou, kterou se vydalo Strání. Vytvořit tady pobočku Policie ČR klidně s tím, že se obec bude podílet na nákladech spojených s fungováním – teplo, elektřina a podobně. Sedět můžou dole na obecním úřadě v klubovně anebo co to tam je. A když se uniformovaní policajti projdou kolem zaparkovaných aut pod kostelem, určitě se někteří chytnou za nos. A přeparkují. Snad.
    A propo, viděl je někdo v obci http://www.policie.cz/clanek/obvodni-oddeleni-uhersky-brod.aspx ?

 4. jeden z mnoha napsal:

  Jaký máte názor na dnešní srdcervoucí projev starosty Pijáčka na parkovišti a v tisku? Nemáte pocit, že těmi vzpomínanými, kteří jemu, chudákovi, vrážejí nůž do zad, jste i někteří vy? Nejsou to náhodou všichni, kteří s ním v něčem nesouhlasí?

 5. čtenář napsal:

  Pane Pešl, pokud jste byl na dnešní akci na parkovišti, jaký je váš názor na jeho projev. Jako přetrvávající opozičník vládnoucí garnitury, necítíte se tím také zasažený?

  • Antonín Pešl napsal:

   Na parkovišti jsem samozřejmě byl, protože mě dění v obci zajímá. Pozorně jsem poslouchal i promluvu starosty a neuniklo mi ani to, že mluvil o 1% lidí, co mu nepřejí. Vzhledem k tomu, že nejsem vztahovačný, tak jsem se tam nepoznal. Přesto si kladu otázku, zda tato reakce, kterou hnal do osobní roviny, byla důstojná jeho postavení při slavnostním otevírání i před pozvanými hosty….?

 6. Antonín Pešl napsal:

  Při kolaudaci na parkovišti jsem byl přítomen a můžu říct, že starosta záměrně mate svými některými informacemi veřejnost. Tak třeba: vzpomínal silnici mezi Uh. Brodem a Hlukem, kde se proinvestovalo kolem 76 milionů. Pokud si vzpomínám, tak se částka pohybovala kolem 38 milionů. Dále využil přítomnosti pana Jílíka, který mu měl dosvědčit, jak dlouho se připravoval projekt amfiteátru „V jamě“ pod kostelem. O tom něco málo vím, protože můj otec byl dlouholetým předsedou ČSL a o těchto věcech jsme se doma bavili. Jako představitel jedné ze složek „Národní Fronty“ byl zván na schůze, kde se řešily důležitá rozhodnutí, která ovlivňovaly budoucnost podoby Vlčnova. Takže vím stoprocentně, že se v případě amfiteátru vždy jednalo o jeho vybudování naproti stadionu za potokem na „Hradíšťku“, jak jsme měli v našem předvolebním programu, s možností multifunkčního využití. Určitě u toho asistoval i pan Jílík, který v tu dobu působil jako učitel na zdejší škole a byl velmi činný v oblasti kultury.

 7. čtenář napsal:

  Děkuji Vám za odpověď. Myslím si, že musí být náš starosta na tom nějak špatně, když se k takové etudě ponížil.Také si aji myslím, že většina lidí- starších – nevěděla pořádně o čem je řeč.

 8. Joskon. napsal:

  Tondo, na volebním letáku chybí strana, jak jsi tam vyfocený v té vůdcovské pozici. Taktéž jsem nenašel seznam kandidátů do voleb 2010. Kdysi jsi mi sliboval, že mi dáš výsledky vaší ankety ? Proč? Kde se stala chyba?

  • dotázek napsal:

   Ankety? Jaké ankety? O čem to mělo být?

   • Antonín Pešl napsal:

    Pro „Joskona“, chybějící stránka s kandidáty bude určitě zveřejněna. Výsledky ankety, kterou jsme oslovili naše spoluobčany před minulými volbami, jsou zpracovány a budou zde zveřejněny.
    Pro „dotázek“, můžu odkázat na úvodní slovo, kde pod vyznačeným heslem a kliknutí na „volební program“ se objeví naše předvolební letáky, na kterých lze najít zmíněnou anketu.

 9. dotaz napsal:

  Co šaškovat s kandidáty, když volby budou skoro za tři roky. Teď nabídněte víc – začněte už konečně prosazovat ty vize. Dyť tady v tem Vlčnově zdechl pes.

  • Antonín Pešl napsal:

   „Dotaz“ zřejmě není zdejší. Volby vyhrála strana, která se bude snažit prosadit svoje vize. My s jedním zastupitelem máme velmi omezené možnosti naplnit náš volební program.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.