Místní organizaceKDU-ČSL Vlčnov podporuje komplexní pozemkové úpravy ve Vlčnově

Vážení spoluobčané,

k mnohým z Vás se už dostala informace, že ve Vlčnově má probíhat pozemková reforma, či něco podobného. Správný název připravovaných úprav ale zní Komplexní pozemkové úpravy. Tyto úpravy nemají nic společného s negativně přijímanými pozemkovými reformami z let dávno minulých.

Ve Vlčnově bohužel probíhala i kampaň proti komplexním pozemkovým úpravám. Většina z nás se naštěstí nenechala zmást negativním postojem a strašením, že nám zase někdo chce zabavovat půdu. Není důvod k obavám.

Co Vám, vlastníkům půdy, komplexní pozemkové úpravy přinesou?

1. Odstranění nesouladů mezi stavem terénu a stavem vedeným v katastru nemovitostí
2. Vyrovnání hranic pozemků
3. Přesné určení hranic pozemků a výměry každého řešeného pozemku
4. Přístup ke každému řešenému pozemku
5. Možnost vypořádání spoluvlastnictví k pozemkům
6. Dořešení neprojednaných pozůstalostí – dědictví

Skvělou zprávou pro majitele pozemků je, že veškeré náklady s prováděním pozemkových úprav hradí stát.

Proč lidovci ve Vlčnově podporují provedení komplexních pozemkových úprav?

Když si znovu přečtete šest bodů výše uvedených, je jasné, že komplexní pozemkové úpravy jsou ku prospěchu občanům (vlastníkům půdy). Nelze myslet jen na sebe. Tyto úpravy pomohou životu celé obce. Kolik z Vás si přeje například cyklostezky? Při provedení těchto úprav bude vybudování zpevněných cest pro kola mnohem jednodušší.
Letošní sucho v plné nahotě odkrylo špatné hospodaření s půdou v posledních desítkách let v celém našem státě. Kdy jindy bychom měli mít větší motivaci pomalu vracet krajinu do funkčního stavu? Nemůže všude být beton, sluneční elektrárna nebo Babišova řepka. Potřebujeme jak mokřady na udržení vody v přírodě, tak i protipovodňová opatření jako poldry a jiné. Po suchu taky můžou přijít návalové deště a bleskové povodně, které hrozí i ve Vlčnově, i když si to nepřipouštíme. Věřím, že zastupitelstvo obce i samotní občané se k tomuto problému postaví aktivně a zodpovědně.

Měli bychom mít úctu k půdě, kterou dědíme po předcích. Tato půda je po generace živila. Mnozí z nás dnes ani pořádně neví, kde ty pozemky vlastně máme, v jakém jsou stavu, jak se o ně stará nájemce. Teď máme jedinečnou příležitost získat k naší půdě vztah, mít ji pod kontrolou a pronajímat ji dobrému hospodáři. Nepodceňujme proto průběh samotných pozemkových úprav. Každý z nás má možnost ovlivnit, jak bude jeho půda v budoucnu vypadat. S příslušnými pracovníky, kteří budou pozemkové úpravy provádět, máme možnost komunikovat a vyjádřit svá přání.

Smutným příkladem přístupu některých obyvatel Vlčnova, kdy podle hesel… Po mně potopa … Krtek hrabe od sebe, člověk k sobě… byla nabídka dobrovolného odevzdání práva majitelů pozemků rozhodovat o vlastním pozemku při provádění pozemkových úprav jiné instituci, která asi bude mít těžko zájem na tom, aby pozemkové úpravy proběhly k majitelově spokojenosti. I přes to všechno se komplexní pozemkové úpravy rozbíhají a je jen na nás, jak jich využijeme k dobru našemu i obce. Zkušenosti z jiných obcí jsou velmi pozitivní a my ve Vlčnově jsme bohužel pozadu.

Michal Slinták

Příspěvek byl publikován v rubrice Místní organizace KDU-ČSL, Slovo zastupitele. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

1 komentář u Místní organizaceKDU-ČSL Vlčnov podporuje komplexní pozemkové úpravy ve Vlčnově

Napsat komentář: doporučuji k přečtení a zamyšlení Zrušit odpověď na komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.