Historie tělovýchovné "Jednoty československého Orla" ve Vlčnově (Aktualizováno)

Podle záznamů dochovaných ve farní kronice byla tělovýchovná Jednota čsl. Orel založena v roce 1910. Tomu předcházelo 11. října 1908 založení sdružení „Omladina“ (Sdružení venkovské omladiny na Moravě a ve Slezsku), která čítala na 120 členů (chlapců a dívek). Do roku 1923 se zřejmě cvičívalo sporadicky. 18. listopadu 1923 konala Jednota čsl. Orla ve Vlčnově řádnou valnou hromadu v sále obecního hostince, při níž byli jednohlasně zvoleni následující funkcionáři:

starosta: Josef Zemek, č. 498
místostarosta: Jan Vozár, č. 137
jednatel: František Vozár, č. 347
pokladník: Josef Kolek, č. 149
náčelník: Josef Kužela, č. 140
místonáčelník: Jan Knotek, č. 126
vzdělavatel: ThDr. Antonín Čevela (farář)

Po ustanovení vedení Jednoty čsl. Orla ve Vlčnově následovalo období, kdy se postupně vytvářely jednotlivé skupiny od žactva přes dorost až po dospělé cvičence.
22. dubna 1929 se konala valná schůze v sále nově zbudované „orlovny“, která byla pro tělocvičnou činnost najata od „Spolku Lidový dům“. Tato schůze se konala po IV. řádném valném sjezdu Čsl. Orla konaném v Brně 17. října 1926, kde byly přijaty změny stanov, které se mimo jiné týkaly vybudování orloven, spolkových domů, hřišť, získávání kinematografických koncesí aj. Valná schůze zvolila tyto funkcionáře:

starosta: ThDr. Antonín Čevela (kaplan)
místostarosta: Šimon Zemek, č. 436 (rolník)
vzdělavatel: Dr. Antonín Čevela
vzdělavatel sestra: Marie Řezníčková (učitelka)
jednatel: Josef Marášek, č. 75, č. 603 (rolník)
pokladník: Antonín Kužela, č. 555 (student)
náčelník: Jan Knotek, č. 126 (rolník)
místonáčelník: Martin Ulčík, č. 5 (zámečník)
náčelní sestra: Marie Šiklová (učitelka)
vedoucí žactva: Jan Kužela, č. 141 (rolník)
vedoucí dorostu: Vincenc Křapa, č. 335 (dělník)
vedoucí žaček: Marie Šiklová (učitelka)
vedoucí dorostenek: Marie Klabačková, č. 473 (dělnice)
hospodář: Antonín Vozár, č. 44 (rolník), František Knotek, č. 29
náhradníci: Jakub Zemek, č. 409 (kolář), Josef Pavelčík, č. 130

V roce 1930 měla Jednota čsl. Orla ve Vlčnově 67 dospělých členů, 35 cvičenců v dorostu a 73 cvičenců v žactvu.
Valná schůze 2. 12. 1932 v sále Orlovny za účasti 42 členů a členek zvolila toto vedení:
starosta: Ignác Černík (kaplan)
místostarosta: František Knotek, č. 29
vzdělavatel: Ignác Černík (kaplan)
jednatel: Josef Marášek, č. 603
matrikář: Ludvik Válek (učitel)
pokladník: Jan Vozár, č. 137
náčelník: Jiří Zemek, č. 389 (účetní)

5. ledna 1934 byli na valné schůzi Orla zvoleni tito funkcionáři:

starosta: František Knotek, č. 29
místostarosta: Jan Knotek, č. 126
jednatel: Josef Marášek, č. 603
pokladník: Jiří Moštěk, č. 202
náčelník: Jiří Zemek, č. 389

V průběhu těchto let se konala veřejná vystoupení, kterým se u Orlů říkalo „výlety“, v zahradách (humnech) u Vozárů (č. 44) a u Františka Mošťka (č. 159). V roce 1935 se 5. července u příležitosti 25. výročí založení Orla ve Vlčnově konalo okrskové veřejné cvičení (výlet) u bratra Františka Mošťka na č. 159. Podle kroniky bylo počasí pěkné, účast velká a „veřejné se zdařilo“.
Dále se v těchto letech konala veřejná vystoupení (výlety) v okolních dědinách Uherskobrodska. Představovali se zde jednotliví cvičenci (muži) na nářadích (bradla, hrazda, kruhy, aj.) a pak všechny jednotlivé jednoty čsl. Orla v regionu vystoupily ve společných prostných, a to v kategoriích žáci, dorostenci, ženy a muži. Také se zformoval volejbalový oddíl mužů, který jezdil po soutěžích. Přitom všem se budovalo cvičiště za Orlovnou (dnešní areál Kovoznaku).
Jednota čsl. Orla omezeně působila i v období II. světové války. 27. ledna 1940 bylo na valné schůzi zvoleno vedení ve složení:

starosta: František Knotek, č. 29
místostarosta: Jan Knotek, č. 126
jednatel: Vincenc Kužela, č. 140
vzdělavatel: Ignác Gabriel (farář)
náčelník: Josef Mikulec, č. 160

V tomto roce měl Orel 64 členů (dospělých).

Po II. světové válce, 3. 12. 1945, byli na valné schůzi zvoleni:

starosta: František Knotek, č. 29
místostarosta: Jan Zemek, č. 389 (úředník)
jednatel: Vincenc Kužela, č. 211 (úředník)
pokladník: Jan Koníček, č. 75
náčelník: Jaroslav Handlíř, č. 445 (úředník)

15. ledna 1947 bylo na valné schůzi zvoleno toto vedení:

starosta: František Knotek, č. 29
místostarosta: Jan Koníček, č. 75
vzdělavatel: Antonín Kužela, č. 785 (učitel)
jednatel: František Moštěk, č. 469
pokladník: František Koníček, č. 452

V poválečných letech 1946 a 1947 se znovu konala veřejná vystoupení (výlety) na prostranství za Orlovnou.
Pak přišel rok 1948, kdy byli na výroční schůzi zvoleni:

starosta: František Knotek, č. 29
místostarosta: P. František Šesták (farář)
vzdělavatel: Antonín Kužela, č. 785 (učitel)
náčelník: Jaroslav Handlíř, č. 445
pokladník: František Koníček, č. 452

Toto vedení mělo velmi krátkou a omezenou činnost, protože po únorových událostech byla tato katolická tělovýchovná Jednota čsl. Orla zakázána. Někteří členové Orla se také koncem 20. let podíleli na vzniku vlčnovského fotbalového klubu. Dále se místní Jednota čsl. Orla činila i na poli kulturním, a to hraním divadla.
Po roce 1990 se činnost Orla pokusil obnovit Antonín Pešl st. (č. 749). Ke dni 14. 7. 1999 měl Orel těchto 15 členů:

Marie Jančová, č. 139
Josef Knotek, č. 981
Marie Kostková, č. 1094
František Kužela, č. 693
František Moštěk, č. 798
Jaroslav Moštěk, č. 70
Miroslav Moštěk, č. 798
Anna Pavlacká, č. 1013
Antonín Pešl, č. 749
Josef Pešl, č. 71
Božena Pešlová, č. 749
Anna Ulčíková, č. 761
Ludmila Vozárová, č. 76
František Zemek, č. 644
Marie Zemková, č. 486

Činnost spočívala s ohledem na věk členů v tom, že se jednou za rok sešli a finance obdržené z členských příspěvků a přerozdělením z župy Velehradské použili na zakoupení volejbalových míčů, čímž se snažili podporovat zdejší volejbalový oddíl žáků. Úmrtím Antonína Pešla st. v roce 2000 tato činnost zatím skončila. Přesto jsem optimista a věřím, že časem se činnost této tělocvičné organizace obnoví.

Zpracoval Antonín Pešl

 V příloze je jeden dobový dokument a několik historických fotografií. Kdyby někdo z návštěvníků na přiložených fotografiích poznal své blízké, dejte prosím vědět. Jestliže byste našli v domácím albu fotografie, které by měly něco společné s Orlem ve Vlčnově, rád je zveřejním.

skenovat0001

Další popis jmen u postav na snímku od Jožky Mikulce (č.p. 10). Děkuji.

Orli 2

 

 

skenovat0002(2)

 

skenovat0002

Josef Koníček (obchodník)

skenovat0007

 

skenovat0003

 

skenovat0004(2)

 

skenovat0004

 

skenovat0005

 

skenovat0006

Antonín Pešl (č. p. 749)

skenovat0008

Děkuji Jožkovi Mikulcovi (č.p. 10), který reagoval na moji výzvu a doplnil jména k postavám na fotografii.

Orel

skenovat0009

 

skenovat0010

 

skenovat0011

 

skenovat0012

 

skenovat0014

 

skenovat0013

Příspěvek byl publikován v rubrice Z historie obce. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.